O našich službách:

Ačkoli nemáme nic společného s pohřebnictvím, ani se nezabýváme vazbou věnců, věříme že naše služby oceníte. Převezmeme Vaše starosti se zajištěním posledního rozloučení. Naše služby se dělí na:
S úrovní našich služeb (zejména dopravy a security) jste se mohli setkat při posledních rozloučeních  s hudebním skladatelem Karlem Svobodou, zpěváky Waldemarem Matuškou, Ivetou Bartošovou nebo při pohřbu Václava Kočky.

GALERIE

Organizace pohřbu je velmi specifická záležitost, protože je třeba zachovávat pietu a být oporou pozůstalým.
Čím více je pozůstalých a svatebních hostů, tím narůstá organizační složitost akce. Nemluvě o situacích, kdy lze očekávat účast veřejnosti.
Jestliže jste jako organizátor současně také pozůstalým, mohou vám organizační záležitosti zcela překrýt moment posledního rozloučení s Vaším drahým zesnulým.
Při Vašem požadavku zajistíme bezpečnost a selekci osob, které mají přístup na obřad.
V roli organizátora oceníte náš profesionální přístup a zkušenosti v oboru.
Při velkém pracovním vytížení, nemusí být vždy jednoduché sehnat dostatečně reprezentativní květiny, nebo se stihnout na pohřeb a z pohřbu včas dostat.
My tyto věci vyřešíme za Vás a poskytneme vám úplný servis.
Mezi naše služby patří:
  • Pronájem osobních vozů a mini busů s řidiči
  • bezpečnostní služby/ osobní ochrana
  • komunikace a zařízení veškerých organizačních věcí s Vámi vybranou pohřební službou
  • výběr a nabídka možných restaurací, hotelů k poobřadní oslavě,
  • převoz květin z obřadní místnosti na hřbitov